Екип

Евгени Павлов

Евгени Павлов

Управител

Ани Стоянчева 1

Ани Стоянчева

Физиотерапевт – дипломиран магистър към Медицински Университет, гр. София.

Специалист по Мануален Лимфен Дренаж с над 10 годишен стаж по методиката на M. Földi
Специалист по акупресура
Специалист по акупунктура
Специалист по Аромотерапия
Специалист по Мекотъканна мобилизация на лумбосакрална област и долен крайник
Специалист по Мекотъканна мобилизация на цервико-торакална област и горен крайник
Специалист по Proprioceptive Neuromuscular Facilitation and Mulligan Concept

Бойка Павлова 1

Бойка Павлова

Магистър по кинезитерапия и рехабилитация към Медицински Университет гр. София.

Специалист по Мануален Лимфен Дренаж с над 15 годишен стаж по методиката на M. Földi

Ванеса Иванова 1

Ванеса Иванова

Рехабилитатор -професионален бакалавър към Медицински Колеж гр.София

Специалист по Мануален Лимфен Дренаж с над 2 годишен стаж по методиката на M. Földi.

Димана Кашмерова 1

Димана Кашмерова

Физиотерапевт-дипломиран бакалавър към Медицински Университет, гр. София. Магистър по Здравен Мениджмънт към МУ-София.

Специалист по Мануален Лимфен Дренаж с над 3 годишен стаж по методиката на M. Földi.